Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Fellesskapskvelder

 

01.08.2019

Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.

Vi innbyr deg til fellesskap!
 
Du er like velkommen om du er spørrende og usikker på kristen tro eller har
vært aktivt med i kristen virksomhet lenge.

Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å være sammen.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen og
bli kjent med hverandre. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv.
Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale  etterpå
 
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Det blir også sang og musikk.
 
Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Vi vil innby deg til 4 fellesskapskvelder som Bamble menighet arrangerer dette halvåret.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med kaffe og litt å spise.
 
Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom
undervisning og samtale etterpå.
 
En er like velkommen om en er spørrende og usikker på kristen tro eller har vært aktivt
med i kristen virksomhet lenge. Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å komme sammen.
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Vi har også satset på å få med sang – og musikkinnslag.  
Hvorfor ikke sette av disse onsdagskveldene i vår?  En kan delta på en eller flere kvelder, men det ville
være fint om mange kunne delta på alle fire.
 
Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 

PROGRAM FOR HØSTEN 2019

Onsdag 18. september kl. 19.00:

Tema: Guds rikes vekst i Kina

    Kåseri ved Johan Tidemann Johansen (misjonær og pastor)

    Sang og musikk: Trude Wingereid, Sølvi F. 

    Hartveit og Marit Rike

    

Onsdag 16. oktober kl. 19.00:

Tema: En reise i Efesos

Innleder: Liv Eriksrød

Sang: Øystein Stokke, Geir Rune Stokke og Frode Myhre.

 

 Onsdag 13. november kl. 19.00:

Tema: Lammers sett fra et vekkelsessynspunkt

Innleder: Jan Terje Hanssen

Sang: Ingvald Dahl

 

Onsdag 11. desember kl. 19.00:

Tema: «Jorden vi arvet»

Innleder: Jan Petter Bratsberg

Sang og musikk: Steffen Moen