Tiltak - Koronavirus (Oppdatert 23. mars -21)


Nye endringer fra 19.03.21. Innført tiltaksnivå 5A.

 

Fra 19.03. til 06.04 er det innført tiltaktnivå 5A i Bamble kommune, og de andre kommunene i Grenland. Det vil derfor ikke kunne avholdes gudstjenester i kirkene våre.

 

Av smittevernhensyn vil det være noen endringer i kirkerommet:

  • Alle deltakere vil bli registrert med navn og telefonnummer ved inngangen. Dette pga at myndighetene stiller som betingelse for å samles at det kan gjøres rede for hvem som har deltatt (pga smittesporing). Listene oppbevares på et trygt sted (safe i kirkene) i 10 dager, for så å makuleres.
     
  • Alle oppfordres til å rengjøre hendene grundig med antibac. Den vil være plassert ved inngangen til kirkerommet.
     
  • Det er begrensninger på antall personer til stede. Antallet vil variere fra plass til plass pga ulik størrelse på kirkerommene. Det er fortsatt viktig å holde minst 1 meters avstand til personer fra andre husstander. Det vil merkes i benker/ på stoler hvor man kan sitte for å holde den påkrevde avstanden.
     

 

Ta vare på hverandre!

 

Ved spørsmål, kontakt:

Sokneprest Langesund, Jan Terje Hanssen: JanTerje.Hanssen@bamble.kommune.no 

Sokneprest Stathelle, Hanne Elstrøm: Hanne.Elstrom@bamble.kommune.no tlf: 932 34 647

Sokneprest Herre, Geir Grøtberg: GeirGundersen.Grotberg@bamble.kommune.no tlf: 415 74 949

Kirkeverge Astrid Thomasberg: Astrid.Thomasberg@bamble.kommune.no tlf: 922 69 321

 

Tilbake