Tiltak - Koronavirus (Oppdatert 20. januar -21)


P.g.a. strengere smittevern er alle arrangementer inkl. gudstjenester avlyst. Dette gjelder fra 4. januar og så lenge regjeringen vurderer at det er nødvendlig (forlenget 20.januar).

 

Av smittevernhensyn vil det være noen endringer i kirkerommet:

  • Alle deltakere vil bli registrert med navn og telefonnummer ved inngangen. Dette pga at myndighetene stiller som betingelse for å samles at det kan gjøres rede for hvem som har deltatt (pga smittesporing). Listene oppbevares på et trygt sted (safe i kirkene) i 10 dager, for så å makuleres.
     
  • Alle oppfordres til å rengjøre hendene grundig med antibac. Den vil være plassert ved inngangen til kirkerommet.
     
  • Det er begrensninger på antall personer til stede. Antallet vil variere fra plass til plass pga ulik størrelse på kirkerommene. Det er fortsatt viktig å holde minst 1 meters avstand til personer fra andre husstander. Det vil merkes i benker/ på stoler hvor man kan sitte for å holde den påkrevde avstanden.
     

 

Ta vare på hverandre!

 

Ved spørsmål, kontakt:

Sokneprest Langesund, Jan Terje Hanssen: JanTerje.Hanssen@bamble.kommune.no 

Sokneprest Stathelle, Hanne Elstrøm: Hanne.Elstrom@bamble.kommune.no tlf: 932 34 647

Sokneprest Herre, Geir Grøtberg: GeirGundersen.Grotberg@bamble.kommune.no tlf: 415 74 949

Kirkeverge Astrid Thomasberg: Astrid.Thomasberg@bamble.kommune.no tlf: 922 69 321

 

Tilbake