Tiltak - Koronavirus (Oppdatert 13. mars)


Avlysning av ALLE tiltak og arrangementer ut mars måned.

 

Agder og Telemark biskop har besluttet å avlyse alle gudstjenester i bispedømmet de nærmeste to søndagene. Alle andre arrangementer som konfirmantundervisning, andakter, korøvelser, konserter ol. er også avlyst i samme periode. Følg med her på våre nettsider - og på facebooksidene til hver kirke, for løpende informasjon.

Ta vare på hverandre!

Ved spørsmål, kontakt:

Sokneprest Langesund, Jan Terje Hanssen, JanTerje.Hanssen@bamble.kommune.no 

Sokneprest Stathelle, Hanne Elstrøm, Hanne.Elstrom@bamble.kommune.no tlf 932 34 647

Sokneprest Herre, Geir Grøtberg,GeirGundersen.Grotberg@bamble.kommune.no tlf 415 74 949

Kirkeverge Astrid Thomasberg, Astrid.Thomasberg@bamble.kommune.no tlf 922 69 321

 

Tilbake