Bamble menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

Kasserer MR

Hans Per Heistad

Send epost

Kirktj./gravf.koord/MR

Roy Finmark

Send epost

Medlem Bamble MR

Irene Thoner

Send epost

MR Leder og FR nestleder

Børre Bamle

Send epost

MR medlem

Anne Gunn Aspeflaten

Send epost

MR medlem

Amund Bjurholt Johnsen

Send epost

MR medlem

Jon Georg Walle

Send epost

MR nestleder

Turid Bredsand

Send epost

MR og FR medlem

Kjell Ivar Ryste Nilsen

Send epost

Sekretær Bamble MR

Anne Kirsti Hals

Send epost

Vara Bamble MR

Liv Løland Haukvik

Send epost

Vara Bamble MR

Thorvald Andreas Kjær

Vara Bamble MR

Unni Lisbeth Sørensen Kleiven

Send epost

Vara MR

Marit Ryste Nilsen

Send epost

Vara MR

Ragnar Rogn

Send epost

Finner ingen data.