Bamble menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

Kasserer MR

Hans Per Heistad

Send e-post

Kirktj./gravf.koord/MR

Roy Finmark

Send e-post

Medlem Bamble MR

Irene Thoner

Send e-post

MR Leder og FR nestleder

Børre Bamle

Send e-post

MR medlem

Anne Gunn Aspeflaten

Send e-post

MR medlem

Amund Bjurholt Johnsen

Send e-post

MR medlem

Jon Georg Walle

Send e-post

MR nestleder

Turid Bredsand

Send e-post

MR og FR medlem

Kjell Ivar Ryste Nilsen

Send e-post

Sekretær Bamble MR

Anne Kirsti Hals

Send e-post

Vara Bamble MR

Liv Løland Haukvik

Send e-post

Vara Bamble MR

Thorvald Andreas Kjær

Vara Bamble MR

Unni Lisbeth Sørensen Kleiven

Send e-post

Vara MR

Marit Ryste Nilsen

Send e-post

Vara MR

Ragnar Rogn

Send e-post

Finner ingen data.