Herre menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

MR Kasserer

Trond Bjørnar Johansen

Send epost

MR Leder

Morten Lie-Hagen

Send epost

MR Nestleder

Thea Helene Vikje Jacobsen

Send epost

MR Sekretær

Tina Merete Vikje Jacobsen

Send epost

Vara MR

Kent Mauricio Brobakk Evensen

Vara MR

Grete Kristiansen

Send epost

Vara MR

Andreas Lie-Hagen

Send epost

Vara MR

Thorbjørn Thorstensen

Send epost

Vara MR

Helge Wilhelmsen

Finner ingen data.