Herre menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

MR Kasserer

Trond Bjørnar Johansen

Send e-post

MR Leder

Morten Lie-Hagen

Send e-post

MR Nestleder

Thea Helene Vikje Jacobsen

Send e-post

MR Sekretær

Tina Merete Vikje Jacobsen

Send e-post

Vara MR

Kent Mauricio Brobakk Evensen

Vara MR

Grete Kristiansen

Send e-post

Vara MR

Andreas Lie-Hagen

Send e-post

Vara MR

Thorbjørn Thorstensen

Send e-post

Vara MR

Helge Wilhelmsen

Finner ingen data.