Dåp


Velkommen til dåp i kirkene i Bamble!

Dåpen er en feiring av livet med rom for en ny begynnelse, uansett alder.

Dåpen er en stor begivenhet og du kan bli døpt når som helst i livet. 

I dåpen får vi løftet om at Jesus er med oss alle våre dager, og gjennom dåpen blir alle som er døpt en del av kirkens store fellesskap.

Dåpen er en flott tradisjon, markerer en ny start og setter livet i en større sammenheng. 

Det er vanlig å bli døpt i sin lokale kirke, og menigheten gleder seg over å ta imot dere! Barn som blir døpt vil bli invitert til ulike trosopplæringstilbud gjennom hele barndommen og ungdomstiden.