Kontaktinformasjon


Bamble kirkelige fellesråd
Besøksadresse:
Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Postadresse: Postboks 80, Rådhuset, 3993 LANGESUND

Telefon: 35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no


Bamble menighetskontor
Adresse: Europaveien 472, 3967 STATHELLE - se kart
Telefon: 35 96 69 90
E-post: bamble.menighetskontor@bamble.kommune.no


Langesund menighetskontor
Besøksadresse: Storgata 8, 2. etg, 3970 LANGESUND - se kart
Postadresse: Postboks 80, Rådhuset, 3993 LANGESUND
Telefon: 35 96 52 82
E-post: langesund.menighetsrad@bamble.kommune.no

Kapellan

Ole Martin Sandland

98612086

Send epost

Kirketjener

Martin Andreassen

41637730

Send epost

Kirketjener

Inge Bjørnø

90244030

Send epost

Kirketjener

Christian Eriksen

99006211

Send epost

Kirketjener

Kristian Dahl Finmark

482 79 170

Send epost

Kirketjener

Morten Lund

906 70 778

Send epost

Kirkeverge

Astrid Thomasberg

35 96 52 81

922 69 321

Send epost

Kirktj./gravf.koord/MR

Roy Finmark

934 31 353

Send epost

Menighetsarbeider, Langesund

Lisbeth Barlaup-Åsnes

90900379

Send epost

Menighetssekretær

Heidi Maria Vinje Nilsen

35966990

90529079

Send epost

Organist

Signe Pande Ay

911 41 275

Send epost

Organist

Kirsten Eliassen

992 28 108

Send epost

Organist

Thor Fjellvang

930 25 025

Send epost

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send epost

Soknediakon

Reidun Fadum Hvale

90510396

Send epost

Sokneprest Bamble og Herre

Thorild S. Svanemyr

41236922

Send epost

Sokneprest Stathelle

Allan L. Hjort

48429555

Send epost

Trosopplæringsleder

Natalia Boiten

47671760

Send epost

Økonomikonsulent

Jorunn Werswick

35 96 52 85

976 12 775

Send epost