Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024


Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Menigheten

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024


Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Menigheten

Konfirmant i Langesund 2023?


Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? 1. juni åpner påmeldingen til konfirmasjon i Langesund kirke.

Les mer

 

Menigheten

Konfirmant i Langesund 2023?


Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? 1. juni åpner påmeldingen til konfirmasjon i Langesund kirke.

Les mer

 
 

Utbedring av Bamble kirke Del 3

Siden forrige oppdatering er foreløpig ferdigstilling vedr. utbedring av Bamble kirke satt til uke 7 i 2024.

Les mer

 

Nye gravferdsvedtekter ut på høring

Høring på forslag til nye lokale gravplassvedtekter for Bamble kommune. Vedlagt ligger forslag til nye lokale gravplassvedtekter i sin ...

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke del 2

Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd med Bamble kirke de siste ukene.

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke

I 2022 går Bamble kirke gjennom en større utbedring og skal være pakket inn mens det meste av arbeidet utføres.

Les mer

 

Visitasprotokoll fra bispevisitas i Langesund

Visitasprotokoll fra Bispevisitas i Langesund sokn 4. - 8. november 2020

Les mer

 

Tilhørighet i Den norske kirke

Alle tilhørige i kirken får brev om at de slettes fra medlemsregisteret 1. januar 2021

Les mer

 

Kirkens SOS trenger medarbeidere

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg?

Les mer

 

Kronerulling for Gautefall fjellkirke

NÅ TRENGER GAUTEFALL FJELLKIRKE EN HÅNDSREKNING!

Les mer

Se flere saker