Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer
 

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus


Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Nedenfor finner du datoer for høsten 2023.

Les mer
Credo Bamble-logo  

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus


Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Nedenfor finner du datoer for høsten 2023.

Les mer

Kunngjøring av valglister og supplerende nominasjon


Offentliggjøring av nominasjonsomiteenes lister og informasjon om supplerende nominasjon til kirkevalget i Bamble og Herre, Stathelle og Langesund sokn 2023.

Les mer
Bilde av valgurne  

Kunngjøring av valglister og supplerende nominasjon


Offentliggjøring av nominasjonsomiteenes lister og informasjon om supplerende nominasjon til kirkevalget i Bamble og Herre, Stathelle og Langesund sokn 2023.

Les mer

Kirketaco i Stathelle kirke


Vi starter opp med tacomiddag i Stathelle kirke!

Les mer
 

Kirketaco i Stathelle kirke


Vi starter opp med tacomiddag i Stathelle kirke!

Les mer

Kirkevalget 2023


Vil du være med å forme morgendagens kirke?

Les mer
Bilde av valgurne  

Kirkevalget 2023


Vil du være med å forme morgendagens kirke?

Les mer

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer
Maleri, dame som strekker armene mot himmelen.  

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer

SIMEN - Sammen i Menigheten


SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskjell på folk!

Les mer
SIMEN Bamble-logo  

SIMEN - Sammen i Menigheten


SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskjell på folk!

Les mer

Nye gravferdsvedtekter 01.01.23


Justerte og oppdaterte gravplassvedtekter, gyldig f.o.m 01.01.2023.

Les mer
Paragraf-tegn  

Nye gravferdsvedtekter 01.01.23


Justerte og oppdaterte gravplassvedtekter, gyldig f.o.m 01.01.2023.

Les mer

Renovering Bamble kirke Del 4


Det har skjedd mye bak presenningen siden siste oppdatering. Her finner du bilder fra laftearbeidet.

Les mer
Bamble kirke med heisekran-arm opp til tårnet.  

Renovering Bamble kirke Del 4


Det har skjedd mye bak presenningen siden siste oppdatering. Her finner du bilder fra laftearbeidet.

Les mer

Renovering Bamble kirke - Tårnet


Her kommer bilder fra arbeidet som er gjort i tårnet. Trearbeidet i tårnet nærmer seg ferdig.

Les mer
Heisekranarm i toppen av kirketårnet.  

Renovering Bamble kirke - Tårnet


Her kommer bilder fra arbeidet som er gjort i tårnet. Trearbeidet i tårnet nærmer seg ferdig.

Les mer

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024 i Langesund kirke


Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer
Bilde av ungdoms med teksten  

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024 i Langesund kirke


Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

Se flere saker