Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Nye gravferdsvedtekter ut på høring


Høring på forslag til nye lokale gravplassvedtekter for Bamble kommune. Vedlagt ligger forslag til nye lokale gravplassvedtekter i sin helhet. Frist for tilbakemelding på høringen er 10.06.2022  

Les mer

 

Menigheten

Nye gravferdsvedtekter ut på høring


Høring på forslag til nye lokale gravplassvedtekter for Bamble kommune. Vedlagt ligger forslag til nye lokale gravplassvedtekter i sin helhet. Frist for tilbakemelding på høringen er 10.06.2022  

Les mer

 

Menigheten

Utbedring av Bamble kirke del 2


Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd med Bamble kirke de siste ukene.

Les mer

 

Menigheten

Utbedring av Bamble kirke del 2


Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd med Bamble kirke de siste ukene.

Les mer

 
 

Utbedring av Bamble kirke

I 2022 går Bamble kirke gjennom en større utbedring og skal være pakket inn mens det meste av arbeidet utføres.

Les mer

 

Visitasprotokoll fra bispevisitas i Langesund

Visitasprotokoll fra Bispevisitas i Langesund sokn 4. - 8. november 2020

Les mer

 

Tilhørighet i Den norske kirke

Alle tilhørige i kirken får brev om at de slettes fra medlemsregisteret 1. januar 2021

Les mer

 

Kirkens SOS trenger medarbeidere

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg?

Les mer

 

Kronerulling for Gautefall fjellkirke

NÅ TRENGER GAUTEFALL FJELLKIRKE EN HÅNDSREKNING!

Les mer

 

Fellesrådets medlemmer

Bamble kirkelige fellesråd I Bamble kommune er det 3 menigheter/kirkesokn: Bamble og Herre sokn, Langesund sokn og Stathelle sokn.

Les mer

 

Personvern i Bamble-kirkene

Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk  General Data Protection Regulation , forkortet  GDPR ) er en forordning som skal s...

Les mer

 

Langesund menighet

Langesund kirke Kirkeveien 3970 LANGESUND Send epost Kontaktinformasjon Les menighetsbladet vårt her!  

Les mer

Se flere saker