Omvisning i Bamble kirke


Sommeren 2024 er du hjertelig velkommen til kirkeomvisning i bamble kirke.

Les mer
 

Omvisning i Bamble kirke


Sommeren 2024 er du hjertelig velkommen til kirkeomvisning i bamble kirke.

Les mer

Gå på tur for misjon


Vil du være med å gå på tur for misjon? Det er en gruppe i Langesund menighet og en gruppe i Bamble og Herre menighet som går på tur en gang i måneden.

Les mer
 

Gå på tur for misjon


Vil du være med å gå på tur for misjon? Det er en gruppe i Langesund menighet og en gruppe i Bamble og Herre menighet som går på tur en gang i måneden.

Les mer

SIMEN - Sammen i Menigheten


Velkommen til SIMEN-BAMBLE i Langesund kirke. På SIMEN (Sammen i menigheten) møter vi hverandre  med åpenhet og inkludering. Her er alle velkommen!

Les mer
SIMEN Bamble-logo  

SIMEN - Sammen i Menigheten


Velkommen til SIMEN-BAMBLE i Langesund kirke. På SIMEN (Sammen i menigheten) møter vi hverandre  med åpenhet og inkludering. Her er alle velkommen!

Les mer

Renovering Bamble kirke Del 5


Nå er laftearbeidet i Bamble kirken ferdig. Arbeid med tak, blikk, kledning og maling pågår.

Les mer
 

Renovering Bamble kirke Del 5


Nå er laftearbeidet i Bamble kirken ferdig. Arbeid med tak, blikk, kledning og maling pågår.

Les mer

Offentliggjøring av valgresultat


Det var kirkevalg 10. og 11. september 2023. Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin stemme.

Les mer
 

Offentliggjøring av valgresultat


Det var kirkevalg 10. og 11. september 2023. Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin stemme.

Les mer

Rune Rasmussen, Langesunds nye sokneprest


Les mer
 

Rune Rasmussen, Langesunds nye sokneprest


Les mer

Kirketaco i Stathelle kirke


Velkommen til tacomiddag i Stathelle kirke!

Les mer
 

Kirketaco i Stathelle kirke


Velkommen til tacomiddag i Stathelle kirke!

Les mer

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus


Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Datoer for høsten 2023 er klar.

Les mer
Credo Bamble-logo  

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus


Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Datoer for høsten 2023 er klar.

Les mer

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer
Maleri, dame som strekker armene mot himmelen.  

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer

Nye gravferdsvedtekter 01.01.23


Justerte og oppdaterte gravplassvedtekter, gyldig f.o.m 01.01.2023.

Les mer
Paragraf-tegn  

Nye gravferdsvedtekter 01.01.23


Justerte og oppdaterte gravplassvedtekter, gyldig f.o.m 01.01.2023.

Les mer

Renovering Bamble kirke Del 4


Det har skjedd mye bak presenningen siden siste oppdatering. Her finner du bilder fra laftearbeidet.

Les mer
Bamble kirke med heisekran-arm opp til tårnet.  

Renovering Bamble kirke Del 4


Det har skjedd mye bak presenningen siden siste oppdatering. Her finner du bilder fra laftearbeidet.

Les mer

Se flere saker