Menigheten

Kirkevalget 2023


Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 10. og 11.september 2023 er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd.

Les mer

 

Menigheten

Kirkevalget 2023


Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 10. og 11.september 2023 er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd.

Les mer

 

Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer

 

Menigheten

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer

 
 

Ledig stilling

Menighetsarbeider i Langesund menighet / Daglig leder på Fjordglimt leirsted.

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus

Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Nedenfor finner du datoer for våren 2023.

Les mer

 

Nye gravferdsvedtekter 01.01.23

Justerte og oppdaterte gravplassvedtekter, gyldig f.o.m 01.01.2023.

Les mer

 

Renovering Bamble kirke Del 4

Det har skjedd mye bak presenningen siden siste oppdatering. Her finner du bilder fra laftearbeidet.

Les mer

 

Renovering Bamble kirke - Tårnet

Her kommer bilder fra arbeidet som er gjort i tårnet. Trearbeidet i tårnet nærmer seg ferdig.

Les mer

 

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024

Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke Del 3

Siden forrige oppdatering er foreløpig ferdigstilling vedr. utbedring av Bamble kirke satt til uke 7 i 2024.

Les mer

Se flere saker