Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Søndagens gudstjenester


Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Menigheten

Biskopens juleandakt


Les årets juleandakt av Biskop Stein Reinertsen.

Les mer

 

Menigheten

Biskopens juleandakt


Les årets juleandakt av Biskop Stein Reinertsen.

Les mer

 

Menigheten

Nye vedtatte gravferdsvedtekter


Les mer

 

Menigheten

Nye vedtatte gravferdsvedtekter


Les mer

 
 

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus

Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Programmet for høsten 2022 er klart!

Les mer

 

Konfirmant i Bamble, Herre eller Stathelle 2023?

Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? Påmeldingen til konfirmasjon i Bamble, Herre og Stathelle kirker er nå åpen. ...

Les mer

 

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024

Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke Del 3

Siden forrige oppdatering er foreløpig ferdigstilling vedr. utbedring av Bamble kirke satt til uke 7 i 2024.

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke del 2

Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd med Bamble kirke de siste ukene.

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke

I 2022 går Bamble kirke gjennom en større utbedring og skal være pakket inn mens det meste av arbeidet utføres.

Les mer

 

Visitasprotokoll fra bispevisitas i Langesund

Visitasprotokoll fra Bispevisitas i Langesund sokn 4. - 8. november 2020

Les mer

 

Tilhørighet i Den norske kirke

Alle tilhørige i kirken får brev om at de slettes fra medlemsregisteret 1. januar 2021

Les mer

Se flere saker