Diakoni


Diakonien er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferd.


Diakoniplan


Her kan du se på våre diakoniplaner.

Under finnes litt informasjon.

 

Diakoniplan Bamble, Herre og Stathelle 2019-2023

Diakoniplan Langesund 2019-2022