Ordinasjon 20.06.21 av Ole Martin Sandland


 

Ole Martin Sandland ble ordinert til prest av biskop Stein Reinertsen under en flott gudstjeneste i Bamble kirke. Til høsten begynner han som kapellan med 80 % i Bamble, Herre og Stathelle og med 20% i Langesund.

 

Mange uttrykte stor glede og forventning i forbindelse med tilsettingen. Ole Marin er nyutdannet fra Menighetsfakultetet. Han hadde noen praksisuker i Bamble i vår, så mange ble litt kjent med han da.

På fellesbildet ser vi bakerst fra venstre: Anne Karine Eriksen (Leder av menighetsrådet i Stathelle), Einar Eidsaa Edland (doktorgrad i sjelesorg ved MF, og Ole Martins onkel), Astrid Thommasberg (kirkeverge i Bamble, hun står rett bak søylen), Morten Sandland (prest i Sola kyrkje, og Ole Martins far), Geir Gundersen Grøtberg (sokneprest i Bamble og Herre sokn), Margrete Holmeide (sokneprest i Langesund sokn), Børre Bamble (Leder av menighetsrådet i Bamble sokn), Reidun Hvale (diakon), Bjørg S Dahl (klokker), Trond Engnes (prost i Bamble prosti).
Fremst: Ole Martin Sandland (ordinand) og Stein Reinertsen (biskop).

Vi gratulerer og ønsker lykke til med tjenesten.

 

Foto og tekst: Knut Inge Tokheim 

 

 

Tilbake