Sommerkvelder på kirkebakken


Velkommen til sommerkvelder på kirkebakken ved Bamble kirke onsdager i juni og juli.

 

29. juli er det olsokgudstjeneste i Olavskirken kl. 17.00.

 

 

Tilbake