Konfirmant i Langesund 2023?


Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken?

1. juni åpner påmeldingen til konfirmasjon i Langesund kirke.

Konfirmasjonstiden vil bestå av undervisningssamlinger, gudstjenester, leir og forskjellig andre aktiviteter. Konfirmasjonestiden er en tid hvor vi lærer om den kristene troen og kan undre oss sammen over Gud og de store spørsmålene sammen.

Du er velkommen til å følge konfirmantundervisningen uansett om du er sikker på at du vil konfirmeres eller ikke og uansett om du er døpt eller ikke. For de som ikke er døpt, men som ønsker å konfirmere seg, legger vi til rette for dåp av de aktuelle konfirmantene.

Tidspunktet for undervisningssamlingene vil vi komme tilbake til i høst, vi vil legge til rette slik at det skal være greit å komme seg fra Grasmyr til Langesund etter skoletid.

Det blir konfirmasjonsgudstjeneste i Langesund kirke helgen 14. mai 2023. Vi vil komme tilbake til antall gudstjenester og fordeling på tidspunkt etter hvert når, vi ser hvor mange vi blir.

Onsdag 31. august kl. 18.00 blir det et informasjonsmøte i Langesund kirke for konfirmanter og foresatte. Her blir det gitt mer informasjon om konfirmanttiden og mulighet til å stille spørsmål. 

Velkommen som konfirmant i Langesund menighet! 

 

Klikk her for påmelding

 

 

 

 

Tilbake