Utbedring av Bamble kirke


I 2022 går Bamble kirke gjennom en større utbedring og skal være pakket inn mens det meste av arbeidet utføres.

Noen av utbedringene er:

  • Tak skal skiftes
  • Laft skal utbedres og skiftes
  • Kirkespiret skal rettes
  • Utvendig panel skal skiftes
  • Vinduer skal utbedres
  • Hele kirken skal males utvendig

Her er noen bilder fra prosessen så langt:

 

Lysekronene er tatt ned og blir forsvarlig oppbevart i kasser beskyttet mot støv o.l.

 

Kirkebenkene er lagret beskyttet inne i kirkerommet. Disse står under orgelgalleriet.

 

Ca. 7,5 tonn laftetømmer fra Tinnoset ligger klart inne i kirken for tilpassing og montering. Det vil bli behov for ca. 15 tonn laftetømmer. Muligens mer.

 

Kirkerommet er fylt opp av stillas. De sorte bjelkene går fra bakken under kirken opp til takkonstruksjonen for å kunne løfte taket opp. Dette må gjøres for å kunne demontere og remontere laftetømmer.

 

Det er montert h-bjelker også på tvers for å få med alle tekbjelkene i løftet.

 

Her ses løftebjelkene som kommer gjennom taket og er festet til takkonstruksjonen.

 

Bak pipen ved prekestolen finner man de største råteskadene. Pipen sees til venstre i bildet. Ytterkledningen sees midt i bildet. Her skulle det vært hele laftestokker i mellom pipen og ytterkledningen.

 


 

Tilbake