Utbedring av Bamble kirke del 2


Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd med Bamble kirke de siste ukene.

Det som er blitt gjort siden forrige oppdatering er:

  • Takstein, sløyfer, lekter og takpapp er fjernet.
  • Kledningen er fjernet fra de fire hjørnene hvor det er pipe på innsiden.
  • Kledningen som er tatt ned er merket og stablet så den kan komme tilbake på samme sted. Det av kledningen som er i dårlig stand skal byttes ut.
  • Pipene er løsnet fra festene i tømmerveggen.
  • Hele taket er nå jekket opp noen centimeter.

 

Neste trinn blir å jekke opp taket mer for å kunne demontere skadet laftetømmer.

 

Arbeidet med å fjerne takstein på sørsiden av kirken har startet.

 

Her sees samme side av taket etter at stein, sløyfer, lekter og papp er fjernet.

 

Nordsiden (mot hovedveien).

 

Nordsiden. Skyggen av klokketårnet kan sees øverst til høyre i bildet.

 

Dette bildet viser øverste del av hjørnet ved handicap-inngangen. 

 

Her har det tidligere blitt gjort en "nødreparasjon". Årstallet det er blitt utført er ikke kjent, men høyst sannsynlig før 1990.

 

Nederst i samme hjørnet er laftetømmeret i bedre stand.

 

Bildet er tatt utenfra under vinduet ved prekestolen. Denne stokken skal også skiftes.

 

Hjørnet ved prekestolen. Øverst midt i bildet møtes pipen og gradrennen, og det er mest sannsynlig her vannet har kommet inn. 

 

Dette er samme hjørnet. Her kan man se skaden på stokkene tydelig.

 

Samme hjørne sett innenfra. 

 

Tilbake