Utbedring av Bamble kirke Del 3


Siden forrige oppdatering er foreløpig ferdigstilling vedr. utbedring av Bamble kirke satt til uke 7 i 2024.

Her kommer noen bilder av laftearbeidet som er utført på kirken.

Bildene er fra korsarmen nordvest (mot gamle E18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake