Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024 i Langesund kirke


Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024.

Bilde av ungdoms med teksten

Langesund menighetsråd har besluttet å flytte konfirmasjonstidspunket fra våren til høsten, fra og med 2024.

Da vil vi parallellkjøre konfirmantopplegget for alle menighetene i Bamble. Undervisningen vil i hovedsak foregå i lokalmenighetene, men deler av opplegget vil bli felles for konfirmantene i Langesund, Stathelle, Bamble og Herre.

Vedtaket er nytt og vi har ikke ferdig utviklet hvordan opplegget vil se ut, den informasjonen kommer i løpet av 2023, men vi ønsker å kommunisere tydelig endring av dato for konfirmasjon.

Langesund vil ha fast konfirmasjon 2. søndagen i september, dateno i 2024 blir søndag 8. september. Det vil si at vi ikke har samtidig med de andre menighetene i Bamble.

Det sendes ut infobrev til de døpte i 2009-kullet som hører hjemme i Langesund menighet. 

Tilbake