Utleie av Langesund kirke og Langesund bedehus


Instruks og priser for utleie av Langesund menighets lokaler.

UTLEIE AV KIRKEROMMET

Lokale artister/grupper:

Leie av kirken:              Kr 2000, - 

Tillegg:
Leie av lydanlegg:        Kr 500,-
Leie av lysanlegg:        Kr 250,-
Brannvakt (lovpålagt):  Kr 800,-

NB!
Lydtekniker til kirkens lydanlegg må avtales spesifikt! 


Profesjonelle artister/grupper:

10 % av billettinntekter, - minimum Kr 2500,- 

Tillegg:
Leie av lydanlegg:        Kr 500,-
Leie av lysanlegg:        Kr 250,-
Brannvakt (lovpålagt):  Kr 800,-

NB!
Lydtekniker til kirkens lydanlegg må avtales spesifikt! 

 

UTLEIE AV KIRKESTUA OG BEDEHUSET

Kr. 1.500,-


REGLER FOR BRUK AV KIRKEROM, KIRKESTUE 
OG BEDEHUS. 

     For alle rom gjelder følgende:

*    Rommene skal forlates i samme stand som de var før de ble tatt i bruk.
*    Rommene skal kostes, men ikke vaskes.
*    Alteret i kirkerommet må ikke fjernes, kan evt. skyves forsiktig inn til fondveggen.
*    Skade på inventaret må erstattes av leietaker.
*    Rømningsveier må holdes åpne.
*    Det er ikke lov å røyke eller nyte alkohol i lokalene eller inne på kirkens område.


Det må gå klart frem av leieavtalen fra hvilket klokkeslett kirken er leid ut. På søndager kan kirken tidligst leies ut fra kl. 15.00 på grunn av opprydding etter gudstjenesten.

Generelle opplysninger:
*    Leietaker har selv ansvar for evt. omtale/annonsering av sitt arrangement.
*    Leietaker har selv ansvar vedr. innrapportering til TONO v/ konserter og musikkarrangementer.
*    Før avlysning eventuelt skjer, skal partene i fellesskap undersøke om arrangementet kan utsettes i stedet for avlyses. Dersom slik utsettelse totalt sett er praktisk gjennomførbart og rasjonelt, er begge parter forpliktet til og etter beste evne medvirke til utsettelse.

 

For å reservere våre lokaler kan du kontakte:

Menighetskontoret på tlf: 35966990 eller på e-post: bamble.menighetskontor@bamble.kommune.no

 

 

 

 

Tilbake