Utleie av Langesund kirke og Langesund bedehus


Instruks og priser for utleie av Langesund menighets lokaler.

 

UTLEIE AV KIRKEROMMET

Lokale artister/grupper:

Leie av kirken:              Kr 2000, - 

Tillegg:
Leie av lydanlegg:        Kr 500,-
Leie av lysanlegg:        Kr 250,-
Brannvakt (lovpålagt):  Kr 800,-

NB!
Lydtekniker til kirkens lydanlegg må avtales spesifikt! 


Profesjonelle artister/grupper:

10 % av billettinntekter, - minimum Kr 2500,- 

Tillegg:
Leie av lydanlegg:        Kr 500,-
Leie av lysanlegg:        Kr 250,-
Brannvakt (lovpålagt):  Kr 800,-

NB!
Lydtekniker til kirkens lydanlegg må avtales spesifikt! 

 

UTLEIE AV KIRKESTUA OG BEDEHUSET

Kr. 1.500,-


REGLER FOR BRUK AV KIRKEROM, KIRKESTUE 
OG BEDEHUS. 

     For alle rom gjelder følgende:

*    Rommene skal forlates i samme stand som de var før de ble tatt i bruk.
*    Rommene skal kostes, men ikke vaskes.
*    Alteret i kirkerommet må ikke fjernes, kan evt. skyves forsiktig inn til fondveggen.
*    Skade på inventaret må erstattes av leietaker.
*    Rømningsveier må holdes åpne.
*    Det er ikke lov å røyke eller nyte alkohol i lokalene eller inne på kirkens område.


Det må gå klart frem av leieavtalen fra hvilket klokkeslett kirken er leid ut. På søndager kan kirken tidligst leies ut fra kl. 15.00 på grunn av opprydding etter gudstjenesten.

Generelle opplysninger:
*    Leietaker har selv ansvar for evt. omtale/annonsering av sitt arrangement.
*    Leietaker har selv ansvar vedr. innrapportering til TONO v/ konserter og musikkarrangementer.
Covid-19
*    Dersom arrangementet blir påvirket av utbruddet av covid-19-viruset, etter tiltak og påbud/forbud som er iverksatt av myndighetene for å begrense spredningen av viruset, på en slik måte at arrangøren må avlyse arrangementet, skal arrangøren ha rett til å heve avtalen for ytelser som ikke allerede er prestert og for ytelser det er mulig å returnere. 
Det samme gjelder om artisten som følge av covid-19-viruset, etter tiltak og påbud/forbud som er iverksatt av myndighetene for å begrense spredningen av viruset, forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Eventuelt forskudd skal tilbakebetales. Alle rettigheter og plikter vedrørende konfidensialitet, immaterielle rettigheter etc. skal bestå ved heving. For øvrig skal partene ikke ha noe krav mot hverandre. 
*    Før avlysning eventuelt skjer, skal partene i fellesskap undersøke om arrangementet kan utsettes i stedet for avlyses. Dersom slik utsettelse totalt sett er praktisk gjennomførbart og rasjonelt, er begge parter forpliktet til og etter beste evne medvirke til utsettelse.

 

For å reservere våre lokaler kan du kontakte:

Mari Sannes på tlf: 922 77 789 eller på e-post: sannes.mar@gmail.com

 

 

 

Tilbake