Ledig stilling


Menighetsarbeider i Langesund menighet / Daglig leder på Fjordglimt leirsted.

 

Ønsker du å jobbe i en engasjert menighet og på et aktivt leirsted som satser på barn og ungdom? 

Inntil 60 % fast stilling som menighetsarbeider i Langesund Menighet og 40% fast stilling som daglig leder på Fjordglimt misjonssenter og leirsted. Stillingene ønskes kombinert, men kan også søkes enkeltvis.
 
Fjordglimt og Langesund menighet søker nå å samarbeide om felles tilsetting av medarbeider. Vi har til hensikt å legge til rette for samarbeid og tilrettelegging av disse to stillingene slik at samme person kan inneha begge de administrative rollene. 

Staben i Langesund menighet består av sogneprest, kapellan, organist, menighetssekretær, kirketjener, diakon og kirkeverge. Menigheten har gode frivillige medarbeidere som bidrar i gudstjenester og det diakonale arbeidet. Det er også et godt felleskap og samarbeid mellom stabene og de øvrige menighetene i Bamble kirkelige fellesråd.

Fjordglimt misjonssenter og leirsted legger vakkert til på Bamblekysten i nærheten av Valle. Her er stor aktivitet hele sommerhalvåret med leirer og ulike arrangementer. Når vi ikke bruker stedet selv, er det et populært sted for utleie, ikke minst for menigheter. Fjordglimt er tilknyttet Det Norske Misjonsselskap (NMS), og har eget styre og mange frivillige som hjelper til på ulike områder, fra vedlikehold til kjøkken- og renholdstjeneste.

Arbeidsoppgaver ved Fjordglimt

 • Lede driften av Fjordglimt som misjonssenter og leirsted
 • Administrere utleie og foreta innkjøp
 • Økonomiansvar, inkludert fakturering
 • Være med i Fjordglimstyret og lede frivillig innsats 
 • Samarbeid med NMSU, NMS menigheter og samarbeidsorganisasjoner
 • Delta i forefallende praktisk arbeid

Arbeidsoppgaver i Langesund menighet:

 • Administrative oppgaver i menighet
 • Økonomi og regnskapsoppfølging
 • Administrativ oppfølging av menighetsrådets vedtak
 • Koordinere arbeid blant frivillige
 • Bidra og utvikle aktiviteter i menigheten
 • Øvrige menighetsoppgaver
 • Bidra til samarbeid på tvers av menighetene i Bamble

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra og engasjement for kristent arbeid /frivillig menighetsarbeid 
 • Erfaring med administrative oppgaver og økonomiarbeid
 • Gjerne bibelskole eller tilsvarende
 • Digital kompetanse

Personlige egenskaper: 

 • Du har engasjement for menighetsliv og aktiviteter tilknyttet leirsted
 • Du har gode samarbeidsevner 
 • Du er selvstendig og god til å planlegge
 • Du har evnen til å motivere og engasjere

Vi kan tilby: 

 • Godt arbeidsmiljø og kontorfellesskap med øvrige i menigheten
 • Mulighet for utvikle stillingens innhold sammen med menighetsråd og stab
 • Lønn etter avtale.

Praktiske forhold:
Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.
Arbeidstaker må kunne disponere bil mot kjøregodtgjørelse.
Noe helge- og kveldsarbeid kan påregnes. 
Arbeidsstedene er: Langesund menighetskontor, Storgata 8, 3970 Langesund 
og Fjordglimt misjonssenter, Grunnsundveien 105, 3967 Stathelle.

Kontaktinformasjon: 
Nærmere informasjon om stillingen gis av 
sogneprest Margrete Holmeide, mobil 977 65 519 
menighetsrådets representant Magnus Hallaråker mobil 480 89 322
Fjordglimt ved styreleder Knut Inge Tokheim mobil 92864186
Søknadsfrist: 10.02.22

Søknaden sendes til 
Astrid.Thomasberg@bamble.kommune.no


 

Tilbake