Kirkevalget 2023


Vil du være med å forme morgendagens kirke?

Bilde av valgurne

 

Valg av menighetsråd i Bamble og Herre, Stathelle og Langesund sokn – frist for innlevering av listeforslag.

 

Å sitte i menighetsråd er et viktig tillitsverv for kirken og nærmiljøet. Kirken trenger engasjerte mennesker som vil forvalte kirkearven, og som har visjoner og ideer for morgendagens folkekirke. 

Tar du utfordringen? Eller har du en kandidat å foreslå til nominasjonskomiteen?

Nominasjonskomitéene i ovennevnte sokn jobber nå med å sette opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag på kandidater til menighetsrådene kan meldes til Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no  innen 15. mars 2023. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023.

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en alternativ liste til valg av menighetsråd.

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. Kandidater skal være oppført i prioritert rekkefølge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12.00.

Kirkevalget finner sted 10. og 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

 

Mer informasjon om kirkevalget finner du på https://www.kirken.no/valg

 

Følg oss på Facebook:


Stathelle kirke på Facebook
 

Langesund Menighet på Facebook
 

Bamble og Herre Kirker og menighet på Facebook

 

 

Tilbake