Innkalling til menighetens årsmøte 2023


Søndag 12.mars kl.12.30 i Stathelle kirke etter gudstjenesten. 

Stathelle menighetsråd-logo

Dagsorden

 

  1. Åpning
  2. Innkomne saker
  3. Årsmelding 2022
  4. Regnskap 2022
  5. Budsjett 2023
  6. Eventuelt
     

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til menighetsrådet senest onsdag 8. mars. 

v/Anne Karine Eriksen, Hellebergv.63, 3960 Stathelle eller Menighetskontoret, 
Europaveien 472, 3967 Stathelle. E-post til Anne Karine er akaerik@icloud.com


Årsmelding legges i kirken søndag 26. februar. 

Les årsmeldingen her.


Stathelle 14.02.2023

 

Anne Karine Eriksen
Leder Stathelle menighetsråd

 


 

Tilbake