Renovering Bamble kirke Del 5


Nå er laftearbeidet i Bamble kirken ferdig.

Arbeid med tak, blikk, kledning og maling pågår.

Ny takbjelke/undergurt tres inn på plass med kran.

 

To nye stokker på 13,5 meter, og i gran fra Eidsborg og Høydalsmo, er montert på plass.

 

Ny bjelke på plass i taket inne i kirkeskipet.

 

På overgurtene er det skjøtet inn nye deler der det har vært skader. Skjøten er gjort med fransk skjøt med lås og styring. Den nye takbjelken/undergurten sees midt i bildet.

 


Her kommer noen bilder fra tårnet og arbeidet med vinduer og spir.

Nymalt på ventre side av hjørnet, skrapet og klart for maling på høyre side.


Bilder fra nordre korsarm.


Fine detaljer på småspira i tårnet.

 

Laget helt nytt spir på taket over alterdelen mot øst.


 

 

 

Tilbake