Diakoniutvalget


DIAKONIUTVALGET 2019 - 2023

Soknediakon: Reidun Fadum Hvale 60% og 15 % ungdomsdiakon

Diakon medarbeider:  Unni Haugeland Bamle

Leder:        Liv Aslaug Gjerstad - Herre

Nest leder: Torunn Dahl Finmark – Bamble

Kasserer:   Bjørg Synnøve Dahl

                 Bjørg Rogn Dahl - Bamble

                 Inger Marie Kastet – Bamble

                 Kristin Rise Nøstdal – Stathelle

Tilbake