Diakoniutvalget


 

DIAKONIUTVALGET 2016 - 2019

Diakon Reidun Fadum Hvale 80%

Diakon medarbeider:  Unni Haugeland Bamle

Leder:         Karianne Kløvsgård - Bamble

Nest leder: Hege Lill Wilhelmsen – Herre

                  Torunn Dahl Finnmark - Bamble

                  Inger Liv Dalen – Bamble

                  Gro Hilde Fåtten – Bamble

                  Kristin Riise Nøstdal - Stathelle

                  Liv Aslaug Gjerstad - Herre

Tilbake