Utleiepriser ved gravferd og vigsel


Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer eller medlemmer bosatt i andre kommuner.

Dersom minst en av brudefolkene er medlem i Den Norske Kirke og bostedsregistrert i Bamble kommune er det ingen kostnader knyttet til kirkelig betjening og bruk av kirken til vigsel.

UTLEIEPRISER FOR KIRKENE I BAMBLE.

 

BEGRAVELSER, BISETTELSER OG VIGSLER.

 

Utleie av kirkene i Bamble kommune ved kistebegravelser, bisettelser og viglser for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.

 

Reglene gjøres gjeldende fra 01.02.2023.

 

 

Bamble – Herre – Stathelle og Langesund kirker :                           kr 5.100,-

Der det stilles med egen organist                                                       kr 3.900,-

 

 

Tillegg for leie av kirkene i Bamble kommune på helligdager:       kr 2.500,-

 

OBS! Vedr prestene: Kontakt prosten i Bamble prosti.

Satsene revideres årlig.
Opplysninger kan innhentes på menighetskontorene eller hos kirkevergen.

 
Vennlig Hilsen
Astrid Thomasberg
Sign. kirkevergen
 
 
 
 
 
 
Tilbake