Stathelle menighets misjonsprosjekt


Stathelle Menighet undertegnet 2.april 2019 en 3-årig misjonsavtale med NMS med fokusland Thailand.

 

 

Silje Sjøtveit som er prosjektleder i NMS Telemark har vært med på misjonskveld og misjonsgudstjeneste. Vi har offer til prosjeketet 2 ganger i året og prøver å arangere temakvelder. Vi vil også ha stoff fra Thailand med i trosoplæringen som Etter skoletid

Du finner mer informasjon her: https://nms.no/land/thailand/ 

HVA GJØR NMS I THAILAND?
Vi er med på å gi barn og unge en bedre start i livet og mulighet til å gå på skole. Videre støtter vi et hjem for unge enslige mødre som ikke har noe sted å gjøre av seg.
Slik samarbeider vi med Den evangelisk-lutherske kirke for å vise Guds kjærlighet i ord og handling. Kirken er ung, etablert i 1994, som et resultat av arbeidet vi startet i 1976. Den er en minoritetskirke i et buddhistisk land, har lite penger og er avhengig av støtte. Derfor bidrar vi også gjennom opplæring og kursing for kirkens medarbeidere og medlemmer.
 

Tilbake