Stathelle menighets misjonsprosjekt


Stathelle menighetsråd vedtok 7. mars 2023 å forlenge misjonsavtale med NMS med fokusland Thailand.

Birgitte Bugaard Ørnes misjonskonsulent NMS region sør inviteres til misjonsgudstjenesten 17.des. Misjonsforeningen Den Lille Hjelper er en god støttespiller til menighetenes misjonsengasjement.

Vi har offer til prosjeketet 2 ganger i året og prøver å arangere temakvelder. Vi vil også ha stoff fra Thailand med i trosoplæringen som Etter skoletid

Du finner mer informasjon her: https://nms.no/land/thailand/ 

HVA GJØR NMS I THAILAND?
Vi er med på å gi barn og unge en bedre start i livet og mulighet til å gå på skole. Videre støtter vi et hjem for unge enslige mødre som ikke har noe sted å gjøre av seg.
Slik samarbeider vi med Den evangelisk-lutherske kirke for å vise Guds kjærlighet i ord og handling. Kirken er ung, etablert i 1994, som et resultat av arbeidet vi startet i 1976. Den er en minoritetskirke i et buddhistisk land, har lite penger og er avhengig av støtte. Derfor bidrar vi også gjennom opplæring og kursing for kirkens medarbeidere og medlemmer.
 

Tilbake