Velkommen til Bamble menighet


Vi er en menighet som favner alle fra Høgenheitunnelen i nord til Dørdal i sør.

 
Menighetens motto er: "Å vinne og bevare for Kristus".
 
I tillegg til alt som forgår i gudstjenesten på søndager, kan du være med i familiekor, på lovsangskvelder eller bli sprek med "Mosjon for misjon". Eller kanskje du heller vil være med på fellesskapskvelder?
Du finner noe for alle aldere i vår menighet.
 
Hvis du føler deg ensom og trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med diakonene i soknet.
 
Bamble er et gammelt kirkested. 
Ruinene av den gamle Olavskirken forteller om kirkegang her helt tilbake til 1100- tallet. I kirkeruinen finner vi et lite kapell, Mariakapellet, som  alltid er åpent, og  det besøkes av mange som ønsker stillhet og ro.
 
Bamble kirke er en stor og vakker trekirke fra 1845. Den rommer fortsatt mange aktiviteter, gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter og mye mer.
 
Menighetshuset like ved rommer både menighetskontorer og rom til mange slags aktiviteter. Her er det ungdomsarbeid, konfirmanter, kirkekaffe,  møter, menighetsrådsaktiviteter, minnesamvær og mye mer. Kort sagt: Et praktisk og godt arbeidsredskap for menighetens mange aktiviteter.
Tilbake