Bamble kirke


Bamble kirke ligger vakkert til ved E-18 ca. 5 km syd for Grenlandsbrua. 

Bamble kirke er en stor, høyreist trekirke i nygotisk stil. Den ble bygd etter tegninger av den kjente presten Gustav A. Lammers og innviet i 1845. Tårnet er fra 1902. Under siste oppussing fikk kirken tilbake sine gamle farger fra århundreskiftet.
 
Kirken har 500 sitteplasser.Den er bygd i tømmer og har korsform med flere gallerier over hverandre i korsarmene. På fondveggen er det to store altertavler som er malt av presten Lammers. De forestiller loven og evangeliet.
 
 
 
Det vakre korset på alteret er skåret av brødrene Anker og Bjarne Walle fra Bamble.
 
Per Vigeland har tegnet og malt korset.
 
 


 
Det er også han som har laget det fargerike glassmaleriet av den oppstandne Kristus som vi finner på fondveggen.

På alteret står to gamle, store messinglysestaker. Disse ble skjenket gamlekirken i 1643 av lensherre Ove Gedde. Kirken har også i eie et vakkert eksemplar av Christian III's bibel fra 1550.
 
Kirken er jevnlig i bruk til gudstjenester, konserter, brylluper og begravelser. Gjennom generasjoner har mennesker kommet hit for å lytte til det glade budskap om frelse og evig liv.
Tilbake