Olavskirken


Like ved Bamble kirke ligger de restaurerte ruiner av en gammel middelalderkirke.

Det er restene etter den gamle olavskirken fra ca. 1150. Kirkens opprinnelige navn var "Skeidis kirkja i Bamblum".
 
I flere hundre år var den et kirkelig sentrum for et område som strakte seg fra frierfjorden til Kragerø. Dessverre ble den gamle steinkirken delvis revet ned da den nye kirken stod ferdig. Planer fra 1950- tallet om å gjenreise kirken er ikke lenger aktuelle.

Men et lite sidekapell (Mariakapell) blir innredet til kirkelig bruk.
 
Mariakapellet er åpent døgnet rundt hele året.
Det er fast tradisjon med Olsokgudstjeneste (29. juli) og ruinene/kapellet benyttes også jevnlig til dåp og bryllup.
Tilbake