Besøkstjeneste


En utstrakt hånd
Kirkens omsorgstjeneste i 
Bamble, Herre, Langesund og Stathelle menigheter
 
Til deg / dere som ønsker besøk / sosial kontakt
Livet kan bli fylt med flere spørsmål enn svar. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.
Vi hjelper med eventuelt å finne fram til andre tilbud som kan være aktuelle, som for eksempel et av Røde Kors sine tilbud, Kreftforeningen og andre frivillige organisasjoner.
 
Dette er et frivillig tilbud, "En utstrakt hånd" er et tillegg til den offentlige hjemmetjenesten - ikke en erstatning.
Vi som arbeider med prosjektet har selvfølgelig taushetsplikt.
 
HVORDAN FÅ HJELP?
Ta kontakt med Bamble menighetskontor, tlf. 35 96 69 90

Der treffer du:
 

 

Soknediakon Reidun Hvale (mobil: 905 10 396)

 

 
NETT KILDER (Artikler fra Kirken.no):

Andre tjenester:
Tilbake