Fellesskapskvelder


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
 


Vi vil innby deg til 4 fellesskapskvelder som Bamble menighet arrangerer dette halvåret.

Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale etterpå.

En er like velkommen om en er spørrende og usikker på kristen tro eller har vært aktivt med i kristen virksomhet lenge. Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å komme sammen. Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Vi har også satset på å få med sang – og musikkinnslag. Hvorfor ikke sette av disse onsdagskveldene i høst?  En kan delta på en eller flere kvelder, men det ville være fint om mange kunne delta på alle fire.

Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 

PROGRAM FOR HØSTEN 2020

Tirsdag 22. september kl. 19.00

Tema: Over en åpen bibel

Innleder: Jan Terje Hanssen

Sang og musikk: Vi synger sammen

    

Onsdag 21. oktober kl. 19.00

Tema: Trygve Bjerkreim-kveld

Innleder: Fredrik Knobloch

 

Onsdag 18. november kl. 19.00

Tema: Pilegrim - folk, kirke, kosmos

Innleder: Arne Bakken

Sang: Sølvie F. Hartveit

 

Onsdag 2. desember kl. 19.00

Tema: 20 år med fellesskapskvelder

Innleder: Marit Fadum Storaker og Kjell Storaker

Sang og musikk: Øystein Stokke

 

Tilbake