Fellesskapskvelder 2022


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
 

Velkommen til fellesskapskvelder
i Bamble menighetshus 

Nå kan vi innby til nye fellesskapskvelder i Bamble menighetshus. Mange mennesker har vært nokså isolert de siste to årene. Pandemien og alle smitterestriksjonene har lagt en demper på alt menighetsliv. Nå gleder vi oss over å kunne åpne opp og være mere sosiale igjen.

Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale etterpå. Hver kveld har egne sang – og musikkinnslag. 
Både Stathelle menighet og Bamble og Herre menighet har fått nye sokneprester i år. De kommer begge på hver sin fellesskapskveld, og det blir anledning til å bli nærmere kjent med dem.

Hjertelig velkommen til fellesskapskveldene!

Arrangør er Bamble menighetsråd ved 
Fellesskapskomitéen.

Se også våre nettsider: www.bamble.kirken.no
 

PROGRAM FOR HØSTEN 2022

Onsdag 7. september kl. 19.00:
Tema: Vi blåser støv av Luthers lille katekisme 
Innleder: Kjell Storaker
Musikk: Finn Arild Arntzen 

Onsdag 5. oktober kl. 19.00:
Tema: Hva brenner vi for som menighet?  
Innleder: Sokneprest Thorild S. Svanemyr
Sang og musikk: Sølvi F. Hartveit og Marit Rike 

Onsdag 2. november kl. 19.00:
Tema: Menneskemøter
Innleder: Sokneprest Allan Hjort
Sang: Inge Bjørnø

Onsdag 30. november kl. 19.00
Tema: Sorgen og håpet
Innleder: Arnfinn Finnmark
Sang: Ingvald Dahl    
 

 

 

Tilbake