Fellesskapskvelder


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
 

Velkommen til fellesskapskvelder
i Bamble menighetshus 

Endelig kan vi innby til nye fellesskapskvelder i Bamble menighetshus. Januarmøtet måtte gå ut på grunn av smittevern. Men nå satser vi for fullt, og vi gleder oss over å kunne innby til tre onsdagskvelder i vår.

Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale etterpå. Hver kveld har egne sang –og musikkinnslag. 

Mange mennesker har vært nokså isolert de siste to årene. Pandemien og alle smitterestriksjonene har lagt en demper på alt menighetsliv. Nå gleder vi oss over å kunne åpne opp og være mere sosiale igjen.
Hjertelig velkommen til fellesskapskveldene!


Arrangør er Bamble menighetsråd ved 
Fellesskapskomitéen.

 

PROGRAM FOR VÅREN 2022

Onsdag 16. februar kl. 19.00:
Tema: 40 års presteerfaringer 
Innleder: Arne J. Lund
Sang og musikk: Sølvi F. Hartveit og Marit Rike 
     
Onsdag 16. mars kl. 19.00:
Tema: Ilden i nord – om venting og vår og Guds lys som skinner  
Innleder: Sokneprest Mecky Wohlenberg
Sang og musikk: Fredrik Knobloch 

Onsdag 27. april kl. 19.00:
Tema: Oase-bevegelsen
Innleder: Sokneprest Margrete Holmeide
Sang: Ingvald Dahl
 

 

Tilbake