Fellesskapskvelder


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
 
Vi innbyr deg til fellesskap!
 
Du er like velkommen om du er spørrende og usikker på kristen tro eller har
vært aktivt med i kristen virksomhet lenge.

Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å være sammen.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen og
bli kjent med hverandre. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv.
Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale  etterpå
 
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Det blir også sang og musikk.
 
Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Vi vil innby deg til 4 fellesskapskvelder som Bamble menighet arrangerer dette halvåret.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med kaffe og litt å spise.
 
Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom
undervisning og samtale etterpå.
 
En er like velkommen om en er spørrende og usikker på kristen tro eller har vært aktivt
med i kristen virksomhet lenge. Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å komme sammen.
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Vi har også satset på å få med sang – og musikkinnslag.  
Hvorfor ikke sette av disse onsdagskveldene i vår?  En kan delta på en eller flere kvelder, men det ville
være fint om mange kunne delta på alle fire.
 
Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 

PROGRAM FOR VÅREN 2020

Onsdag 15. januar kl. 19.00

Tema: En kveld med Lina Sandell

Innleder: Reidun Fadum Hvale og Kirsten Eliassen

Sang og musikk: Vi synger sammen

    

Onsdag 12.februar kl. 19.00

Tema: "Guds elskede og sårede hjelper" - forfatteren og skjelesørgeren Henry Nouwen

Innleder: Trond Egenes, Prost i Bamble prosti

Musikk: Finn Arils Arntzen

 

 Onsdag 11.mars kl. 19.00

Tema: Hva sier bibelen om å gi? Giversinn og praksis

Innleder: Tore Gullaksen, prest og prosjektleder i bispedømmet

Sang: Inge Bjørnø

 

Onsdag 22.april kl. 19.00

Tema: Pilegrim - folk, kirke, kosmos

Innleder: Arne Bakken, prest

Sang og musikk: 

Tilbake