Fellesskapskvelder 2023


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
 

Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus 

Nå kan vi innby til nye fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale etterpå. Hver kveld har egne sang – og musikkinnslag. 

Hjertelig velkommen til fellesskapskveldene!

Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 

Se også våre nettsider: www.bamble.kirken.no
 

PROGRAM FOR VÅR 2023 

Onsdag 18. januar kl. 19.00:
Tema: Bedehusene forsvinner. Hva mister vi?
Innleder: Åshild Wingereid forteller om sine bedehusopplevelser.
Sang: Margrete Holmeide og Marit Rike

Onsdag 15. februar kl. 19.00:
Tema: 4 evangelister - 4 fortellinger
Innledere: Marit Fadum Storaker og Kjell Storaker
Sang og musikk: Sølvi F. Hartveit og Marit Rike

Onsdag 15. mars kl. 19.00:
Tema: Muligheter og utfordringer for kristen tro i dag.
Innleder: Inger Mangrud Bore, sokneprest i Nøtterøy.
Sang og musikk: Trude Wingereid og Marit Rike

Onsdag 19. april kl. 19.00
Tema: Menneskeverd
Innleder: Magnar Kleiven
Sang: Silje aspeflaten

 

Tilbake