Fellesskapskvelder 2023


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.

Vi innbyr til nye fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale etterpå. Hver kveld har egne sang – og musikkinnslag. 

Hjertelig velkommen til fellesskapskveldene!

Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 

 

PROGRAM FOR HØST 2023 

 

Onsdag 20. september kl. 19.00
Tema: «Som perler på en snor» - Kristuskransen og annet som er godt å ha for hånden i hverdagens andaktsliv.
Innleder: Prost Trond Engnes
Sang og musikk: Sølvi F. Hartveit og Marit Rike

 

Onsdag 18. oktober kl. 19.00
Tema: Svein Ellingsen og hans salmer
Innleder: Fredrik Knobloch
Musikk: Berit Knobloch 

 

Onsdag 15. november kl. 19.00
Tema: Hvorfor velger man å være kirkeverge?
Innleder: Astrid Thomasberg
Sang: Inge Bjørnø 

 

Onsdag 13. desember kl. 19.00
Tema: Glimt fra Malavi. Tur med Kirkens Nødhjelp.
Innleder: Reidun Fadum Hvale og Ragnhild Kristoffersen
Sang og musikkinnslag
 

 

 

Tilbake