Fellesskapskvelder vår -24


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.

Nå kan vi innby til nye fellesskapskvelder i Bamble og Herre menighet. En Fellesskapskveld på Herre er nytt av året.

Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale etterpå. Hver kveld har egne sang – og musikkinnslag. 

Hjertelig velkommen til fellesskapskveldene!

Arrangør er Bamble menighetsråd ved 
Fellesskapskomitéen.
 

PROGRAM FOR VÅREN 2024 
Herre bedehus
 

Fredag 16. februar kl. 19.00
 

 

PROGRAM FOR VÅREN 2024
Bamble menighetshus 

Onsdag 17. januar kl. 19.00:  
Tema: Lindring
Innleder: Fysioterapeut Inger Marit Tegdal
Sang: Ingvald Dahl

Onsdag 21. februar kl. 19.00:
Tema: Hva skjer i tiden etter Lammers? Fornyelsesbevegelser i Norge.
Innleder: Jan Terje Hanssen
Sang og musikk: Trude Wingereid og Marit Rike

Onsdag 13. mars kl. 19.00:
Tema: Gaven Gud har gitt oss …
Innleder: Thorild Svanemyr
Sang: Arnfinn Finmark

Onsdag 17. april kl. 19.00:
Tema: Paulus i Filippi
Innledere: Marit Fadum Storaker og Kjell Storaker
Sang og musikk: Sølvi Hartveit og Marit Rike
 

 

Tilbake