Kronerulling for Gautefall fjellkirke


NÅ TRENGER GAUTEFALL FJELLKIRKE EN HÅNDSREKNING!

Gautefall Fjellkirke måtte stenge i mars. Det var fine forhold på Gautefallheia og vintersesongen var fullbooket, men så ble det bråstopp: Covid 19-viruset med smittefare og forbud mot forsamlinger, rammet driften på dette populære leirstedet. Uten leietakere blir det ingen inntjening. Det er uvisst når driften kan gå som normalt igjen. Mye taler for at det først kan bli et stykke ut i 2021.  Men, de faste utgiftene skal fortsatt betales. Gautefall Fjellkirke og driften der kommer ikke inn under noen av støtteordningene fra det offentlige. Derfor frykter styret at Fjellkirka går mot en lei pengeknipe. Fjellkirka trenger derfor en ekstra god håndsrekning nå. Styret ber om bidrag for å unngå at Fjellkirka blir belastet med ekstra lån for å dekke corona-underskuddet.
Vi er stolte av Fjellkirka som eies av alle menighetene i Bamble prosti. Den har fremtiden for seg! Men først må vi over corona-kneika. Derfor oppfordrer styret til kronerulling for Fjellkirka. Send din gave til konto nr 2635 19 50233, merket «gave til Fjellkirka» (denne gavekontoen til Fjellkirka ligger av praktiske grunner under Tørdal sokneråd). Husk å skrive avsender. Gaver på over kr 500,- gir rett til fradrag på skatten. For lavere beløp kan Vipps nr 578279 benyttes.


                                                         Styret
 

Tilbake