Givertjenesten Bamble- Herre- og Stathelle sokn


 
Givertjenestene har bankkonto (bamble, stathelle og herre) nr 2601.20.55691 og (Langesund) 2601.58.67441
For å kunne opprettholde og videreutvikle det arbeidet som drives i Langesund, Bamble, Stathelle og Herre menigheter for barn og unge er vi avhengig av gaver.
Av det arbeidet som lønnes av givertjenesten vil vi spesielt nevne menighetsarbeider i Bamble 45 % stilling og % i Langesund. Vi arbeider for at mer midler blir brukt til aktivt barne- og ungdomsarbeid i de nevnte menighetene. 
Det er mulig å gi enkeltgaver, eller bli med i den faste givertjenesten. Det er jo enkelt å bruke nettbank, eller ha en avtale med din bank om et fast månedlig trekk.
 
Alle gaver til menigheten gir rett til skattefradrag på 28%, dette er en ordning stortinget har innført for å stimulere til frivillig innsats. Hver enkelt kan trekke fra inntil kr 20 000 pr.år.
Det eneste du behøver å gjøre er å oppgi ditt fødselsnummer, så ordner givertjenesten resten.
 
Har du noen spørsmål, kontakt menighetskontoret i Bamble eller Langesund.

Tilbake