Kirkeforum for menn


Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke

 

Vi møtes 2. onsdag hver måned - kl. 11.00 – ca. 12.30  
 
Møtedatoer for høsten 2022

14.september, 12. oktober, 9.november, 14.desember

 

Møteopplegg:

En innleder om et tema. Samtale og enkel bevertning.
Menn i alle aldre er velkomne, selv om vi må innrømme at tidspunktet nok medvirker til at de grå (eller få) hår dominerer. 

Møtene blir bekjentgjort ved plakater, kunngjøring på gudstjenester og ved sms’er til de som ønsker det.

 

 

Tilbake