Kirkeforum for menn


Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke. Vi møtes 2. onsdag hver måned kl. 11.00-12.30.

Møtedatoer for høsten 2023
13. september, 11. oktober, 08. november, 13. desember

 

Møteopplegg:

En innleder om et tema. Samtale og enkel bevertning.
Menn i alle aldre er velkomne, selv om vi må innrømme at tidspunktet nok medvirker til at de grå (eller få) hår dominerer. 

Møtene blir bekjentgjort ved plakater, kunngjøring på gudstjenester og ved sms’er til de som ønsker det.

 

Velkommen!

 

 

Tilbake