Fellesrådets medlemmer


Bamble kirkelige fellesråd
I Bamble kommune er det 3 menigheter/kirkesokn: Bamble og Herre sokn, Langesund sokn og Stathelle sokn.

Fellesrådet består av 2 repr. fra hver av menighetene, 1 prest, 1 repr. fra kommunestyret, 1 repr. fra de ansatte. Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for rådet.

Fellesrådets medlemmer 2019-2023 er følgende:

Anne Karine Eriksen  - Stathelle menighet (leder)
Børre Bamle - Bamble og Herre menighet (nestleder)
Trond Bjørnar Johansen - Bamble og Herre menighet
Rigmor Eek Pedersen - Langesund menighet
Sylvia Fuglseth - Langesund Menighet
Ragnhild Kristoffersen - Stathelle menighet
Trond Engnes (prost i Bamble prosti)
Morten Lund (tillitsvalgt)
Irene Wold (kommunens representant)


Fellesrådets oppgaver omfatter bl.a.:
- bygging, drift og vedlikehold av kirker, inventar og kirkegårder
- forvaltning av felles økonomi (tilskudd fra stat/kommune)
- arbeidsgiveransvar (kirketjenere, økonomisekretær, organister, diakon)
Oppgavene til fellesrådet er beskrevet mer i detalj på www.kirken.no.

Den daglige ledelse og gjennomføring av fellesrådets oppgaver utføres av Kirkevergekontoret under ledelse av Kirkevergen.

    Kirkeverge Astrid Thomasberg
    Rådhuset
    3970 LANGESUND
    Tlf. 35965281 mob. 92 26 93 21 
    E-post: ast
rid.thomasberg@bamble.kommune.no

 

 

 

 

 

Tilbake