Fellesrådets medlemmer


Bamble kirkelige fellesråd
I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn: Bamble, Herre, Langesund og Stathelle.

 

Fellesrådet består av 2 repr. fra hver av menighetene, 1 prest, 1 repr. fra kommunestyret, 1 repr. fra de ansatte, i tillegg til kirkevergen.

Fellesrådets medlemmer 2019-2023 er følgende:

Anne Karine Eriksen  - Stathelle menighet (leder)
Børre Bamle - Bamble menighet (nestleder)
Elin Thommesen - Stathelle meninghet
Trond Bjørnar Johansen - Herre menighet
Tina Vikje Jacobsen - Herre menighet
Ingrid V. Nilsen - Langesund menighet
Magnus Hallaråker - Langesund Menighet
Kjell Ivar Ryste Nilsen - Bamble menighet
Trond Engnes (prost i Bamble prosti)
Stein Amundsen (tillitsvalgt)
Irene Wold (kommunens representant)
 


Fellesrådets oppgaver omfatter bl.a.:
- bygging, drift og vedlikehold av kirker, inventar og kirkegårder
- forvaltning av felles økonomi (tilskudd fra stat/kommune)
- arbeidsgiveransvar (kirketjenere, økonomisekretær, organister, diakon)
Oppgavene til fellesrådet er beskrevet mer i detalj på www.kirken.no.

Den daglige ledelse og gjennomføring av fellesrådets oppgaver utføres av Kirkevergekontoret under ledelse av Kirkevergen.

    Kirkeverge Astrid Thomasberg
    Rådhuset
    3970 LANGESUND
    Tlf. 35965281 mob. 92 26 93 21 
    E-post: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no

Tilbake