Byggmester Jørgensens legat


STIPEND - Støtte til ungdom under utdanning.

 

Fra byggmester Lars Jørgensen og hustru Maren Elises legat skal det utdeles stipend til ungdom under utdannelse ved videregående skoler og høyere utdanning. Søkere må ha tilknytning til Langesund. Søknad med opplysninger om studieutgifter og økonomisk situasjon (likningsattest) for søker som har fylt 18 år eller fra foreldre/foresatte for søker under 18 år, sendes til Langesund menighetskontor v/ sokneprest Margrete Holmeide,

Postboks 80 Rådhuset, 3993 Langesund, innen 31. desember.

Tilbake