Invielse av Stathelle nye kirke


 
Prolog av Hanna Lise og Anton Stensholdt
fremført ved vigslingen av Stathelle nye kirke 6. februar 2011


Stathelle kirke - hva er skjedd? 
Vi tømte den og var litt redd. 
Vi visste hva vi hadde da, 
og håpet på at alt gikk bra!  

Nå er det over året gått, 
og det vi fikk det er da flott?!
Vi ser oss rundt og undres på - 
så praktfull kirken er blitt nå!  

En liten start i 1903. 
Hva var det det begynte med? 
Jo, et kapell, en vigslet kirkegård 
er det 500 strandsittere får.  

Så går det nye 15 år. 
Et kirkefond det da oppstår. 
5000 kroner blir satt av. 
Det var en start, og håp det gav

Men det går ennå mange år. 
Her stadig ingen kirke står. 
Og de som vil til kirke dra,
de må ta veien bort herfra.  

Til Bamble kirke gikk en vei. 
Om vintren var den ekstra lei. 
Men skulle folk få messe høre, 
de måtte trosse vei og føre..

Det skjer litt nytt i 23. 
På bedehuset kan det skje. 
12 messer i hvert kirkeår, 
det hjelper litt, og tiden går.  

Mon tro vi snart en kirke får? 
Men det blir nød og krig som rår. 
Hva dukket opp i 59? 
En kirkering kom for å bli.  

Trofaste damer tok sin tørn. 
De ruslet rundt fra dør til dør. 
”Nei, vi behøver ikke inn, 
men vil du gi oss kontingenten din?”  

De tok imot alt det de fikk, 
smilte blidt og takket før de gikk. 
Og pengene ble vel forvart, 
til kirkedrømmen ble de spart.  

Og hva skjedde ikke året etter? 
Formannskapet en byggekomite oppretter! 
Med kirkefond og mange gaver, 
kommunen og i pengebingen graver. 
Og prisen som de finner fram 
250 000 - det var en gang….  

Så kommer vi til 63. 
Nå begynner sannelig ting å skje. 
En regntung høstdag i oktober 
når bedehusmessen er vel over, 
en grunnsten her blir muret inn. 
Så reises bygget trinn for trinn.  

Så etter drøye 60 år 
et kirkebygg Stathelle får. 
Et nøkternt bygg vi den gang fikk. 
Med takk til Gud vi til det gikk. 
Og takkes bør den tapre flokk 
som sloss for kirken å få opp.  

Med tiden kom foreninger og lag, 
en plan ble laget, hver fikk sin dag. 
Søndagsskole og ungdomsklubb, 
møttes glad og sang en stubb.  

I 70 kom et lite rom 
med kjøkkenbenk og oppvaskkum. 
Pølsegryta fikk sin plass, 
i ungdomsklubben ble det stas.
Nå lagdes kaffe her og te. 
Hva skulle vi med mer enn det  

Det første orglet som vi fikk, 
det gikk på strøm og elektronikk.
Det var nok ikke veldig bra, 
vi hørte det, det sa ifra! 
Vi glemmer ikke 75, 
da ble 6 stemmers orgel tryllet frem  

I 81 vi startet opp 
en barnehage, det var topp! 
Den startet under trange kår, 
og slik det ble i mange år… 
For planer kom og planer gikk, 
vi ingen tingen bygge fikk.  

I 98 først det kom - 
det nybygg som vi drømte om. 
Ja, barnehagen flyttet dit, 
og kirketjener kunne hvile etter dagen slit. 
Og mye ble på dugnad gjort, 
og større kjøkken kom opp fort.  

Men kirken selv var like trang, 
det fikk vi merke gang på gang. 
På ny kom mange planer frem, 
det er ikke lett å telle dem
Men flere gaver nå vi får. 
Det gir nytt håp for kirken vår!  

Snart orgelet blir bygget om 
I 20 - 06 det frem til alteret kom. 
Men hvorfor gjorde vi nå det? 
Jo, for at nybygg kunne skje! 
Men ennå ble det tunge tak. 
Det kjempet ble fra sak til sak.  

Mot byggestart vi nå så frem, 
så endte det med stopp igjen. 
Men hver en gang vi fikk en stopp, 
så dukket det no bedre opp! 
Men da vi nådde tjue – ti, 
sa sjefene: NÅ MÅ DET BLI!  

Det møtte opp en liten flokk. 
Jeg tror vi tenkte nok er nok. 
Så tømte vi den kirkesal 
og tenkte snart det bygges skal. 
Og bygg det ble, det ser du selv - 
med galleri og kirkehvelv 
og alteret så støtt som fjell.  

Det over hundre år er gått 
i fra den spede start til det vi nå har fått. 
Nå skal det feires, ja, så men, 
en uke hel, så kom igjen!  

Ja, om du tviler eller tror, 
om du er liten eller stor, 
så finn din vei til dette bygg, 
for kirkens grunnvoll den er trygg.  
 
Ja, la oss fylle kirken vår  
med bønn og lovsang år for år.  
Så sender vi vår takk til sist  
til kirkens Herre, Jesus Krist!


Tilbake