Stathelle kirke feiret 50-årsjubileumStathelle kirke feiret 50-årsjubileum
Kristi himmelfartsdag, torsdag 29. mai 2014.

 
Til jubileet ble det laget en jubileumsbrosjyre og en jubileumsbok. 

Jubileumsboken er et hefte på 55 sider fylt med artikler om kirkens historie, om utbygging av kirken samt utsmykking innvendig; - artikler om orgler og pianoer, om kirkens altertavle og om de nye kirketekstilene. Dessuten mange sider med Gløtt fra menighetslivet, og mye mer.

Boken selges for kr. 100. Den kan kjøpes på Menighetskontoret i Bamble. Kom innom Menighetskontoret mandag, tirsdag el. torsdag 09.00 - 14.00 eller ta kontakt på tlf. 35 96 69 90 eller e-post: kontoret@bamble.kirken.no.

 

Stathelle kirke 50 år!

Kjære Stathellebeboer

Kristi Himmelfartsdag i 1964 ble Stathelle kapell vigslet. 

50 år senere har kapellet fått status kirke og er utvidet flere ganger. Vi gleder oss nå over et tidsriktig og funksjonelt gudshus etter utvidelsen og nyvigslingen i 2011.50-årsjubileet skal feires - på Kristi Himmelfartsdag - torsdag 29. mai. 

Menighetsrådet inviterer til kirkefest: Jubileumsgudstjeneste og jubileumskonsert. Vi gleder oss over nye kirketekstiler som er folkets gave til kirkens 50-årsdag.Disse taes i bruk på jubileumsdagen. Tusen takk til alle som har bidratt! Fortsatt mangler en del på finansieringen. Offeret på gudstjenesten går til dette. Gaver kan også gis på konto: 2601.58.18696.

Til jubileet lages det et jubileumshefte som forteller om den kronglete veien fra kapell til kirke og om hvordan menighetslivet har forandret seg. Heftet kan kjøpes for kr 100 – i kirken og på menighetskontoret.

Kirken skal være et sted hvor Guds ord forkynnes, et møtested for tro og tvil, kultur og hverdagsspørsmål med plass for alle.

Vårt motto er: Forskjellige – sammen om noe Stort.


Hilsen
Stathelle menighetsråd

Tilbake