Givertjenesten


Du kan være med å gi til arbeidet i Langesund menighet! 

 
Bankkonto 2601.58.67441
 
Alle gaver blir registrert for skattefradrag.
 
Hvis du vil ha giroblanketter ta kontakt med:
 
Eva Tokheim mob 99699832
Inger Johanne Dahl

Tilbake