Givertjenesten


Du kan være med å gi til arbeidet i Langesund menighet! 

Bankkonto 2601.58.67441
 
Alle gaver blir registrert for skattefradrag.
 
For nærmere spørsmål, ta gjerne kontakt med
 
Inger Johanne Dahl 959 30 074
Ellen Sørensen  Iversen 481 31 155
Tilbake