Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus


Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv. 

Datoer for høsten 2023 er klar.

Credo Bamble-logo

Program for høsten 2023: 

September

Fredag 8. septemberklokken 19:00-22:30 CREDO-kveld på menighetshuset.
Fredag 22. september klokken 19:00-22:30 CREDO-kveld på menighetshuset.
 

Oktober

Fredag 6. oktober klokken 19:00-22:30 CREDO-kveld på menighetshuset.
Fredag 20. oktober klokken 19:00-22:30 CREDO-kveld på menighetshuset.
 

November

Fredag 3. november klokken 19:00-22:30 CREDO-kveld på menighetshuset.
Fredag 17. november klokken 19:00-22:30 CREDO-kveld på menighetshuset.
 

Desember

Fredag 1. desember klokken 19:00-22:30 CREDO-kveld med juleverksted på menighetshuset.
Fredag 15. desember klokken 19:00-22:30 CREDO-kveld med juleavslutning på menighetshuset.
 
 
Tilbake