Inn- og utmelding


Er jeg medlem?
Medlemmer i Den norske kirke er kun de som er døpt.
Alle eldre opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står oppført i kirkebøkene i hvert sokn. 
 
For å få sikre opplysninger om du er medlem, kan du henvende deg til menighetskontoret, eller du kan finne informasjon om medlemsstatus.
 
Innmelding
Dersom du ønsker innmelding i DNK kan du enten ta kontakt med menighetskontoret eller melde deg via innmeldingsskjemaet.
Det blir også arrangert dåp for både barn, ungdom og voksne. Ta kontakt med menighetskontoret for å avtale dåp.
 
Utmelding
Dersom du ønsker å melde deg ut av DNK kan du henvende deg til menighetskontoret, og be om utmelding, eller du kan gjøre det selv via utmeldingsskjemaet.
 
 
 
Tilbake