Årsberetning Herre menighetsråd 2012


Fokus på trosopplæring.

Påskevandring, julevandring og Lys Våken var blant menighetens tilbud til barn og unge fra 10 til 18 år i fjor. De slo an.
 
Dette går fram av menighetsrådets årsberetning for året 2012 som ble lagt fram på menighetens årsmøte søndag 3. mars. 
 
Årsberetning for Herre Menighetsråd for året 2012
Menighetsrådets medlemmer: Vidar Moe, leder. Reidun Barth, kasserer. Inger Margrete Halvorsen. Helge Wilhelmsen. Randi Svendsen, kasserer. Hege-Lill Wilhelmsen, frivillig IT-kontakt.
 
Styret har avholdt fem styremøter i perioden. 
 
Av saker som har vært tatt opp i Fellesrådet kan nevnes nytt lyspunkt ved parkeringsplassen, som er et stadig tilbakevendende tema det er vanskelig å få penger til. Av gledelig nytt kan nevnes at Herre kirke får sprinkleranlegg. 
 
Et helt nytt opplegg er trosopplæringsprosjektet. Det startet opp i fjor høst og er godt i gang, Dette er et tilbud til barn fra 0-18 år. Menighetsrådet deltar på dette, sammen med Bård Haugstvedt og Bjarte Tysvær.  Påskevandring, Julevandring, Tårnagenthelg og Lys Våken (med overnatting i kirken) er noen av tilbudene, og populært blant barna.
 
Menighetsrådets medlemmer deltar dessuten ved Fasteaksjonen, og har hatt ansvar for lørdagskafeen to ganger i fjor. Jevnlige kirkekaffe-stunder er også menighetsrådets ansvar ved familiegudtjenester, utdeling av Fireårsbok, konfirmantpresentasjon etc. Menighetsrådets arbeid er i stor grad praktisk rettet.
 
I forbindelse med trosopplæringsprosjektet og innføring av ny liturgi har menighetsrådet deltatt på møter i regi av bispedømmerådet. En utsending fra menighetsrådet har deltatt på årsmøtet til Kirkens SOS. 
 
I fjor sommer var det avskjedsgudstjeneste for Kjell Storaker og i fjor høst velkomstgudstjeneste for vår nye sokneprest, Geir Gundersen Grøtberg. Vi takket Kjell for samarbeidet, gaven fra Herre menighet var en flott håndlaget kniv, signert Oddvar Moen fra Herre. Geir er med på menighetsrådets møter, og vi har allerede startet samarbeidet. Vi ønsker han hjertelig velkommen til menigheten vår. 
 
Herre, 22. februar 2013
Randi Svendsen
Tilbake