Tekstsamtaler


Velkommen til tekstsamtaler i Stathelle kirke

 Vi leser kommende søndagens tekster og samtaler om dem. Etter en kort innledning hjelper vi hverandre med å se nye sider ved tekstene. Dette kan bli en spennende reise inn i bibeltekster, og vi kommer inn på sider som angår vår hverdag. Her kreves ingen bestemte forkunnskaper. Dette er også et sosialt fellesskap. Vi starter med kaffe, kake og en god prat. 

Møtedatoer høsten 2021

8. september, 22. september, 
6. oktober, 20 .oktober,
3. november, 17. november,

 

 

 

 

 

Tilbake