Viktig informasjon til deg som er Konfirmant 2020 i Bamble, Herre og Stathelle


Til deg som er konfirmant 2020

 

Menighetene i Bamble, Stathelle og Herre har et stort fokus på ungdommene sine. Til sammen har vi mellom 60 og 70 konfirmanter hvert år, og nå jobbes det for å lage et nytt og godt arbeid der konfirmantene blir sett, hørt og ivaretatt, og der de kan oppleve gode og trygge fellesskap som kan vare ut over konfirmasjonstiden.

I disse dager sender vi ut VIKTIG informasjon til alle døpte, født i 2005, som sokner til menighetene Bamble, Herre og Stathelle. Brevet som er sendt ut, finner du: HER

Nytt for deg som er konfirmant, og dine foresatte, er at vi starter konfirmasjonsåret i januar 2020, og flytter konfirmasjonene fra mai til august/september.

Bamble:           søndag 30. august

Stathelle:         søndag 6. september

Herre:               søndag 6. september

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt i en egen gudstjeneste.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Sokneprest Hanne Elstrøm, hanne.elstrom@bamble.kommune.no tlf 93234647

 

 

 

Tilbake