Kirkeskyss - Stathelle


Trenger du hjelp med transport til gudstjeneste i Stathelle kirke?

Ring den som står oppført -helst dagen før.


11.02.2024    11:00    Gudstjeneste                          Audun 
14.04.2024    18:00    Gudstjeneste askeonsdag      Helge
18.02.2024    11:00    Gudstjeneste 
25.02.2024    11:00    Gudstjeneste                             Ivar
10.03.2024    11:00    Familiegudstjeneste               Audun
17.03.2024    11:00    Gudstjeneste KN                     Helge
28.03.2024    18:00    Skjærtorsdagsgudstjeneste
29.03.2024    11:00    Langfredagsgudstjeneste
31.03.2024    11:00    Gudstjeneste 1. påskedag
07.04.2024    11:00    Gudstjeneste                           Audun
14.04.2024    11:00    Gudstjeneste                            Helge
21.04.2024    11:00    Gudstjeneste                              Arne

 

Audun Skår       Bauneveien 3                 Tlf. 91602527 
Helge Roland    Stadionveien 1               Tlf. 97145373
Arne j Lund       Nordre Grasmyrvei 11    Tlf. 95489650
 

 

 

Tilbake