Bamble menighets misjonsprosjekt "like mye verdt"


Problemet

Barneekteskap er et globalt problem som rammer 1 av 5 jenter. Det betyr at en jente står barnebrud hvert tredje sekund. Det er fryktelig mange jenter og årsaken er sammensatt.

Likestilling

Jenter blir mange steder rett og slett ikke sett på som likeverdige. De blir sett på som en byrde av sine egne familier.

 

Problemet

Barneekteskap er et globalt problem som rammer 1 av 5 jenter. Det betyr at en jente står barnebrud hvert tredje sekund. Det er fryktelig mange jenter og årsaken er sammensatt.

Likestilling

Jenter blir mange steder rett og slett ikke sett på som likeverdige. De blir sett på som en byrde av sine egne familier.

Tradisjon

Noen steder så skjer det rett og slett fordi det alltid har skjedd. I generasjon etter generasjon. I noen samfunn ser man på jenter som kvinner idet de får menstruasjon og tenker da de er klare for å gifte seg.

Fattigdom

Mer en halvparten av jentene fra de fattigste familiene i lavinntektsland/utviklingsland blir giftet bort som barn. Der fattigdommen er størst så tenker noen familier at det å gifte bort døtre er en løsning for å komme seg ut av fattigdom.

Usikkerhet

Mange foreldre gifter bort døtrene sine unge fordi de føler at det er i hennes beste interesse for å gi henne trygghet. Dette gjelder spesielt i områder hvor jenter er utsatt for sjikane og fysisk eller seksuelle angrep. Barneekteskap kan også øke i humanitære kriser som krig og konflikt eller naturkatastrofer.

Vil støtte arbeidet gjennom menigheten Vipps til 77374

 

 

 

Konsekvensene

Slutter på skolen

Jenter som blir giftet bort må veldig ofte slutte på skolen i ung alder.

I lavinntektsland er 54 % av barn som ikke går på barneskolen jenter. På verdensbasis er hele 65 millioner jenter borte fra barne- og ungdomsskolen. Jenter som mangler skolegang blir ofte offer for barneekteskap, vold og menneskehandel.

Blir utsatt for vold

Jenter som blir giftet bort som barn er dobbelt så utsatt for vold som jenter som gifter seg etter at de fyller 18 år.

Helseutfordringer

Svangerskapsrelaterte problemer er den høyeste dødsrisikoen for jenter mellom 15 og 19 år på verdensbasis. Når en mor er under 20 år er det 50% ganger mer sannsynlig at barnet dør enten inni magen eller i løpet av den første uken av sitt liv.

Barneekteskap øker sjansen for HIV smitte. 1 av 7 med HIV smitte er under 18 år. Jentene er ofte også ikke kjent med hvilke helsetilbud som faktisk finnes for dem.

Forblir i fattigdom

Mangel på utdanning og sviktende helse fører til dårlige jobbutsikter som fører til at disse jentene ofte forblir i fattigdom.

Verdensbanken estimerer at barneekteskap vil koste verdenssamfunnet 32 milliarder kroner innen 2030 i form av sosiale utgifter, tapte inntekter og helseutgifter.

 

Vil støtte arbeidet gjennom menigheten Vipps til 77374

 

 

 

 

Løsningen

Jenter på skole

Vi sender så mange jenter som mulig på skole. Vi støtter selvfølgelig gutter også – men vi prøver for eksempel på de videregående skolene å sørge for at tallet er 50-50. Noe det veldig ofte ikke er i et landene vi jobber i fordi gutter blir prioritert fremfor jenter. Utdanning bedrer jenters utsikter på veldig mange måter.

Holdningsendring

Gjennom små grupper – selvhjelpsgrupper og tv sendinger jobber vi med å styrke jenter og kvinners stilling. Gjennom å snakke om konsekvensene av barneekteskap og at jenter er like mye verdt får man snudd holdninger, brutt med skadelige praksiser og styrket jenters stilling.

Sparing og jobbkurs

Noen grupper sparer sammen slik at de kan investere i små bedrifter. Andre har jobbkurs slik at de kan skaffe seg en inntekt. På den måten finnes det en vei ut av fattigdom.

Helse

Vi tilbyr helsetjenester til fattige og marginaliserte grupper. Gratis hjelp til barn under 12kg, lokale helseposter og gratis opphold på mødreventehjem.

 

Vil støtte arbeidet gjennom menigheten Vipps til 77374

 

Tilbake