SIMEN - Sammen i Menigheten


Annen hver onsdag er det 
SIMEN-treff i Langesund kirke.

 

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som vil komme.

På SIMEN gjør vi ikke forskjell på folk!

På SIMEN-kveldene vil vi:
Spise og kose oss sammen
Ha det moro sammen gjennom sang, musikk og lek
Hver gang har vi en avsluttende kveldssamling i kirkerommet med lystenning, sang, andakt og bønn.

Tilbake