SIMEN - Sammen i Menigheten


SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskjell på folk!

SIMEN Bamble-logo

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten".

Bilde av SIMEN-brosjyre

 

På SIMEN-kveldene vil vi:

  • Vi begynner kvelden kl. 18 med ulike spill, konkuranser og aktiviteter.
  • Så spiser vi et enkelt måltid sammen. Kaffekollekt kr.10,-
  • Deretter er det tid for å synge sammen og ha noen leker.
  • Vi har alltid tid til å snakke sammen og dele store og små gleder.
  • Vi har en avsluttende kveldssamling i kirkerommet med lystenning, sang, andakt og bønn.
  • Vi samler også inn penger til vårt misjonsprosjekt i Estland. Vi oppfordrer alle til å gi minst 10 kroner hver gang.

 

SIMEN BAMBLE PROGRAM VÅREN 2023

FREDAG 20.1. kl.16:  Grenland POPUP KOR. Øvelse. Bli med da vel! Sted: Stridsklev kirke

FREDAG 20.1. kl.18: Fest for alle! Konsert med Tore Thomassen besøk fra Estland. Sted: Stridsklev kirke.

ONSDAG 25.1. kl.18: SIMEN KVELD i Langesund kirke.

ONSDAG 8.2. kl.18: SIMEN KVELD i Langesund kirke.

ONSDAG 22.2. kl.18: SIMEN KVELD i Langesund kirke.

ONSDAG 8.3. kl.18: SIMEN KVELD i Langesund kirke.

ONSDAG 22.3. kl.18: SIMEN KVELD i Langesund kirke.

ONSDAG 19.4. kl.18: SIMEN KVELD i Langesund kirke.

ONSDAG 3.5. kl. 18: SIMEN KVELD i Langesund kirke.

SØNDAG 7.5. kl. 11.00 HEL-Gudstjeneste i Stathelle kirke.

2.-4. juni: Camp UNIK, Gurvika feriesenter.

MANDAG 12.6. kl. 17: Sommerfest på Mule Varde.

Torsdag 6.7. Skjærgårds UNIK

 

 

Vil du ha nærmere opplysninger kan du kontakte hovedleder:
Reidun Fadum Hvale,
Soknediakon. 90510396.
E-post til reidun.hvale@bamble.kommune.no

 

 

 

Tilbake