SIMEN - Sammen i Menigheten


SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskjell på folk!

 

 

På SIMEN-kveldene vil vi:

  • Spise og kose oss sammen
  • Ha det moro sammen gjennom sang, musikk og lek.
  • Hver gang har vi en avsluttende kveldssamling i kirkerommet med lystenning, sang, andakt og bønn.

 

 

 

 

 

 

Tilbake