Bamble og Herre menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

Kasserer Bamble og Herre MR

Hans Per Heistad

Send e-post

Leder Bamble og Herre MR, FR medlem

Turid Bredsand

Send e-post

Medlem Bamble og Herre MR

Cecilie Landre

Send e-post

Medlem Bamble og Herre MR

Irene Thoner

Send e-post

Medlem Bamble og Herre MR + FR-vara

Lars Gustav Gjerstad

Send e-post

Medlem Bamble og Herre MR og medlem FR

Trond Bjørnar Johansen

Send e-post

Nestleder Bamble og Herre MR

Børre Bamle

Send e-post

Sekretær Bamble og Herre MR og FR-vara

Anne Kirsti Hals

Send e-post

Sokneprest Bamble og Herre

Thorild S. Svanemyr

Send e-post

Vara Bamble og Herre MR

Liv Aslaug Gjerstad

Send e-post

Vara Bamble og Herre MR

Kai Eigil Svanemyr

Send e-post

Vara Bamble og Herre MR

Bjørg Aspeflaten Walle

Send e-post

Vara Bamble og Herre MR

Grete Westgård

Send e-post

Vara Bamble og Herre MR

Åshild Wingereid

Send e-post