Langesund menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

MR Kasserer + FR-vara

Erling Soldal

Send epost

MR konstituert leder

Marianne Tokheim

Send epost

MR konstituert nestleder

Magnus Meling Hallaråker

Send epost

MR Sekretær

Bodil Romsaas

Send epost

MR-medlem

Ellen Sørensen Iversen

Send epost

MR-medlem

Randi Marie Keihl

Send epost

MR-medlem

Vidar Landsverk

Send epost

MR-medlem

Rigmor Eek Pedersen

Send epost

MR-medlem

Hilde Salen

Send epost

MR-medlem, FR-rep.

Sylvia Fuglset

Send epost

MR-medlem, FR-repr.

Ingrid Verpe Nilsen

Send epost

MR-medlem, FR-vara

Susann Vibeke Rygh

Finner ingen data.