Stathelle menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

Kasserer Stathelle MR

Tove Stiansen Hvalvik

Send e-post

Leder St.MR + FR-leder.

Anne Karine Eriksen

Send e-post

Menighetsrådsmedlem

Ragnhild Johanne Kristoffersen

Send e-post

MR-medlem + FR-rep.

Elin Thommesen

Send e-post

Nestleder St.MR + Vara FR for Anne Karine

Marit Fadum Storaker

Send e-post

Sekretær St.MR + Vara FR for Elin Thommesen

Anne Marit Dalene

Send e-post

Vara Stathelle MR

Thorunn Løkenberg Bjørnø

Send e-post

Vara Stathelle MR

Jeff Lyons

35 29 07 95

Send e-post

Vara Stathelle MR

Audun Skår

Send e-post

Vara Stathelle MR

Anton Birger Stensholdt

Send e-post

Vara Stathelle MR

Roger Torstensen

Send e-post